Bonamon.nl probeert via hun website jouw zo goed mogelijk te informeren over haar producten. Mocht een artikel niet aan jouw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

1. Retourneren

Onder retourneren verstaat Bonamon.nl dat je een besteld artikel wilt terugsturen en waar je geen vervangende artikel voor terug wilt hebben.

2. Ruilen

Onder ruilen verstaat Bonamon.nl dat je een besteld artikel wilt terugsturen en dat deze omgeruild moet worden voor een ander artikel.

3. Klachten

Bonamon.nl heeft een klachtenafhandeling. Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We werken oplossing gericht; want jij blij, wij blij! meer informatie op: klantenservice

4. Zichttermijn

Het aanmelden van een ruil- of retouropdracht is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling. Je hebt daarna 14 dagen de tijd om de zending retour te sturen. Bonamon.nl hanteert de afleverdatum van de vervoerder als ontvangstdatum, tenzij de bestelling bij een niet door jouw aangewezen derde is afgeleverd.

Wanneer je de hele order terugstuurt (met of zonder reden) zullen we je het hele orderbedrag terugstorten, incl. de verzendkosten die je in de shop hebt betaald (niet de kosten die jij maakt om het terug te sturen aan ons), op het rekeningnummer wat bij ons bekend is.

5. Aanmelden van de artikelen

Het retourpakket wordt enkel volledig vergoed als deze ongebruikt is en in de originele verpakking wordt geretourneerd met een volledig ingevuld retourformulier. Bevat het retour gestuurde product gebruikssporen of is het niet in de originele verpakking retour gestuurd, dan wordt mogelijk slechts een deel vergoed.

6. Voorwaarden ruilen & retourneren
  • Je kunt uitsluitend artikelen ruilen of retourneren die gekocht zijn op onze webshop Bonamon.nl.
  • Nadat je bestelling is bezorgd, heb je 14 dagen de tijd om een retour aan te melden. Hierna heb je 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. Na deze periode is de aankoop definitief.
  • Het artikel dient onbeschadigd en ongebruikt geretourneerd te worden. Bij beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden. Ook moet het artikel met aangehecht artikelkaartje en een originele verpakking teruggestuurd worden.
  • Artikelen waar voedsel in bereid is worden NIET terug genomen tenzij er een aantoonbaar technisch mankement is. Producten kunnen alleen ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd, compleet met accessoires/onderdelen en in de originele verpakking worden teruggestuurd. Producten waarvan de verzegeling is verbroken kunnen niet worden geretourneerd (zoals games, batterijen en hygiëne gevoelige producten)
  • De verzendkosten en risico’s van het terugsturen zijn voor rekening van de koper. Je mag zelf bepalen of je dit via de normale post verstuurd of met track en trace. Wij adviseren om gebruik te maken van Track en Trace.
  • Retourartikelen kunnen alleen teruggestuurd worden naar ons retouradres.

Retouradres: Putsebocht 109A, 3073 HE, Rotterdam

7. Voldoet jouw retourzendingen niet aan de bovengenoemde condities?
  • Indien de retourzending niet (voldoende) gefrankeerd is, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Het betreft dan de administratiekosten à € 4,95 en de kosten die ons door de vervoerder in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Dit betekent dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de artikelen.
  • Retourzendingen, die buiten de retourtermijn aangeboden worden, worden niet geaccepteerd. Deze worden op kosten van Bonamon aan jou geretourneerd.

Voorzie je een situatie waarin problemen kunnen ontstaan? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice.

8. Ontvangst bij Bonamon

Nadat wij je bestelling retour hebben ontvangen, ontvang je hier per e-mail een bevestiging van. Voor de terugbetaling wordt gebruik gemaakt van dezelfde betaalmethode als waarmee je de aankoop hebt voldaan, tenzij anders afgesproken.

9. Andere vragen?

Heb je nog andere vragen die niet specifiek beantwoord zijn? Neem dan contact op met Bonamon via onze klantenservice. Wij helpen je graag verder.

10. Retouradres

Putsebocht 109A
3073 HE, Rotterdam
Nederland

4. BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN

1. ALGEMEEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

2. INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

3. RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

5. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

6. RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bonamon.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

1. GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

2. COOKIES VAN DERDE PARTIJEN

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

1. BONAMON.NL

Putsebocht 109A, 3073 HE, Rotterdam, Nederland, E info@bonamon.nl